Het
maaltijdcheque-dossier moet tussen de handen van de sociale partners blijven

VIA, de vereniging van de uitgevers van maaltijdcheques, is verbaasd over het standpunt van Rik Daems en Etienne Schouppe  voor de vervanging van de maaltijdcheques door een nettovergoeding.

VIA herinnert eraan dat de beslissing om het huidige systeem van maaltijdscheques af te schaffen de bevoegdheid is van de sociale partners. Welnu, zowel de vakbonden als de werkgevers hebben zich uitgesproken voor het behoud van de maaltijdcheques, met als argument dat de afschaffing van de maaltijdcheques een ernstig risico inhoudt voor de Belgische economie.

Het is vooral vreemd dat de twee Senatoren zich daarvoor baseren op een studie van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV), en dit terwijl deze studie met als titel  “Veralgemening van de elektronische maaltijdcheques” in werkelijkheid pleit voor het behoud van de maaltijdcheques, op voorwaarde dat men overschakelt naar een veralgemeende gebruik van de elektronische maaltijdcheques.

De studie raadt de invoering van een netto-vergoeding af want deze houdt meer nadelen in dat de elektronische maaltijdcheques. De studie beklemtoont dat de elektronische maaltijdcheques, die werden ingevoerd in 2011 en die vandaag meer dan 40% van de transacties vertegenwoordigen, beantwoorden aan de 2 belangrijkste bekommernissen van de Senatoren.  De elektronische maaltijdcheques laten inderdaad toe om de administratieve kosten voor de handelaars en de bedrijven drastisch te verminderen, en tegelijk het risico op diefstal of verlies voor de werknemers tot nul te herleiden.

Comments are closed.