Actualiteit

VIA engageert zich voor de elektronische facturatie

VIA heeft met 20 andere federaties het protocol voor de elektronische facturatie, een initiatief van Olivier Chastel, Minister van Administratieve Vereenvoudiging, ondertekend.


VIA heeft er een partner bij

VIA, Voucher Issuers Association, de vereniging van bedrijven die voorafbetaalde cheques uitgeven, heeft een nieuwe partner! Monizze is op 22 oktober 2013 toegetreden tot de federatie.

Ecocheque: reële steun voor de groene economie

De ecocheque is een recent maar erg gewaardeerd gegeven in België, dat zich maand na maand blijft ontwikkelen, zowel op het niveau van de ondernemingen die ze uitdelen als door het aantal gebruikers, de lijst met toegelaten producten en diensten (meer dan 1.000 producten tot nu toe) en de lijst met verkooppunten die de cheques aanvaarden.
Dit systeem sluit perfect aan bij een dynamiek van langetermijneducatie en sensibilisering met het oog op verschillende ecologische en economische verbruikskeuzes die steeds meer groene jobs creëren.

Meer weten

De maaltijdcheque, cijfers die alles zeggen

De maaltijdcheque bestaat al meer dan 50 jaar (Koninklijk Besluit van 1965) in België, maar is zeker geen uitsluitend Belgisch kenmerk. Alleen al in Europa gebruiken 20 landen een gelijkaardig systeem.

Het gaat om een dienst dat een socio-economische meerwaarde betekent voor zowel de burgers als de handelaars en restaurateurs, alsook voor de bedrijven en de Staat zelf.

De cijfers spreken voor zich: 1,65 miljoen burgers (of 35% van de werknemers in de privésector) ontvangen maaltijdcheques. Vandaag (september 2013) ontvangt reeds een derde van deze groep de elektronische versie.

70.000 Belgische bedrijven en openbare diensten, zowel KMO’s als grote multinationals, gebruiken het systeem.

Meer dan 12.000 handelaars en restaurants aanvaarden de maaltijdcheques. In 2013 werden 333 miljoen maaltijdcheques uitgegeven met een totale waarde van 2 miljard euro. De handelaars die de maaltijdcheques aanvaarden kennen een groei van 8% meer dan zij die ze niet aanvaarden.

 

Een ecosysteem, stevig verankerd in de Belgische consumptie

De maaltijdcheques houden voordelen in voor alle betrokkenen: loontrekkenden, werkgevers, handelaars en de Belgische staat

Koopkracht voor de loontrekkenden

 • Significante groei van de koopkracht
 • Bescherming van het budget voor voeding, dat kwalitatieve voeding bevordert
 • Gebaar van erkenning door zijn/haar werkgever
 • Gelijkaardig voordeel en alternatief voor bedrijfsrestaurant.

Concurrentiekracht voor de werkgevers                                                                   

 • Bijdrage tot de concurrentiekracht van de ondernemingen dankzij een verlaging van de salariskosten
 • Bijdrage tot de attractiviteit van kmo’s dankzij het alternatief voor een bedrijfsrestaurant
 • Bijdrage tot de motivering en het welzijn van de werknemers, wat wordt omgezet in productiviteitsverhoging
 • Hefboom in het kader van loononderhandelingen

Een vast omzetcijfer dat voortdurend stijgt voor de handelaars en restauranthouders

 • Gegarandeerd omzetcijfer door het specifiek toegewijde karakter van maaltijdcheques
 • Groeiend omzetcijfer, ondanks de context van de economische crisis
 • Handelaars die maaltijdcheques aanvaarden doorstaan de crisis beter
 • Creatie / stabilisatie van banen in de horeca- en distributiesector

Zie Macro-economische impact van de maaltijdcheques en Studie Konings.


De snelle omschakeling naar elektronische maaltijdcheques verlaagt de administratieve lasten

De elektronische maaltijdcheque, ontstaan op 15 september 2011, heeft snel zijn plaats gevonden in de Belgische samenleving. Op 18 maanden tijd zijn al 33% van de begunstigden overgeschakeld naar de elektronische maaltijdcheques. Deze groei is op dit moment de snelste in de wereld, wat de interesse van de Belgische partijen voor een gedematerialiseerde oplossing staaft. Dit succes toont ook de grote inzet van de uitgevers in deze verandering, namelijk op niveau van investeringen en informatica ontwikkelingen.

De elektronische maaltijdcheque staat voor een belangrijke vereenvoudiging van het systeem in het dagelijks leven. Daarenboven worden de administratieve lasten aanzienlijk verlaagd voor de betrokken partijen (werkgevers, werknemers, handelaars). Zo moeten de handelaars, bijvoorbeeld, de maaltijdcheques niet langer opsturen voor terugbetaling en hoeven ze deze kost dus niet langer te dragen. De terugbetaling gebeurt bovendien “automatisch” binnen de 48 bankwerkuren.

Een systeem ten gunste van de Belgische economie

De maaltijdcheque is een ecosysteem in evenwicht op macro-economisch niveau: het biedt een economische meerwaarde, vergeleken met de gemaakte kosten. Concreet gesteld, worden de bedragen onder vorm van maaltijdcheques meteen in de Belgische economie geïnjecteerd dankzij de vastgelegde geldigheidsperiode. Ze ondersteunen dus de binnenlandse consumptie, aangezien het verboden is ze uit te geven in het buitenland of op te sparen. Daarbij worden meer dan 99.5% van de cheques gebruikt door de begunstigden en dit cijfer zal nog sterker aanleunen tegen de 100% dankzij de elektronische versie (geen verloren cheques meer). Bovendien draagt de traceerbaarheid van betalingen bij tot de bestrijding van de zwarte economie. Het systeem genereert eveneens vele banen, nog een belangrijke impact.

FED Ho.Re.Ca Wallonie steunt het behoud en de veralgemening van het systeem van elektronische maaltijdcheques.

Onze beroepsfederatie, die de strijd aanbindt met alle vormen van oneerlijke concurrentie, volhardt in zijn streven om de horeca de omzet terug te geven die hem werd afgenomen. Vandaag dragen de overschakeling van papieren op elektronische maaltijdcheques en de toekomstige veralgemening van dit nieuwe systeem bij aan het bereiken van dat doel.

Afschaffing maaltijdcheque kan ernstige economische en sociale gevolgen hebben

Brussel, 22 september 2013 – In een interview met Het Nieuwsblad op zondag stelt Vicepremier Johan Vande Lanotte dat de afschaffing van de maaltijdcheques een fluitje van een cent zou zijn. Zo’n afschaffing kan echter ernstige gevolgen hebben voor de Belgische werknemers en ondernemingen. Bovendien verdwijnt er een gegarandeerde injectie van 2 miljard euro in de Belgische economie en meer bepaald in de voedingsdistributie en de Horeca. Ondertussen bieden de succesvolle introductie van de elektronische maaltijdcheques en de verlenging van de geldigheidsduur ervan, voldoende garanties dat de nadelen van het papieren systeem binnenkort verdwenen zijn.

Maaltijdcheques: 12 maanden geldig vanaf 11/8/2013

Het Belgisch Staatsblad publiceerde zopas een Koninklijk Besluit dat de geldigheid van de maaltijdcheques op 12 maanden brengt. Concreet, en volgens de indicaties van het wettelijk kader, hebben de maaltijdcheques die worden uitgegeven 10 dagen na de publicatie van dit besluit, dus vanaf 11 augustus 2013, een geldigheid van 12 maanden.

Hieronder vindt u wat praktische informatie voor de werkgevers, de gebruikers en de handelaars.

Vandaag genieten meer dan 1.650.000 werknemers elke maand van maaltijdcheques. Dat is één Belgische werknemer op drie. De maximumwaarde van de maaltijdcheque bedraagt € 7 per gepresteerde werkdag. De gemiddelde waarde is € 5,78.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Ik ben werkgever. Wanneer moet ik de maaltijdcheques van mijn werknemers bestellen opdat ze kunnen genieten van cheques die 12 maanden geldig zijn?

Alle papieren of elektronische maaltijdcheques die vanaf 11 augustus 2013 bij de uitgevers van de cheques worden besteld, hebben een geldigheidsduur van 12 maanden.

Hoe weten consumenten en handelaars hoelang een papieren maaltijdcheque geldig is?

 

De geldigheidsduur staat duidelijk vermeld op elke papieren maaltijdcheque. Kijk maar naar onderstaande voorbeelden:

Hoe weten consumenten en handelaars hoelang een elektronische maaltijdcheque geldig is?

De elektronische maaltijdcheques zijn volledig gedematerialiseerd en worden gebruikt via een kaart van het type bankkaart, in de betaalterminals van de aangesloten handelaars. Het systeem is ‘intelligent’ en houdt de cheques af in volgorde van geldigheid, dus de oudste eerst. Het let ook op de geldigheid van de cheques. De begunstigden beschikken over verschillende communicatiekanalen om het saldo van hun cheques te raadplegen (kasticket, beveiligde online rekening, mobiele app …).

De handelaar zelf moet geen controle uitvoeren. Het systeem is volkomen beveiligd en biedt de garantie geen vervallen maaltijdcheques te aanvaarden. De terugbetaling gebeurt binnen de 48 bankuren.

Voor de begunstigde worden de maaltijdcheques gedebiteerd volgens ouderdom. De cheques die 3 maanden geldig zijn, worden dus het eerst gedebiteerd, gevolgd door de maaltijdcheques die 12 maanden geldig zijn. Als cheques hun vervaldatum naderen, wordt de begunstigde meteen verwittigd via e-mail of via zijn Persoonlijke Webruimte, om ze zo tijdig te kunnen gebruiken.

Ik ben handelaar. Verandert er iets aan de termijnen die ik heb om maaltijdcheques voor terugbetaling terug te sturen?
De maaltijdcheques die 12 maanden geldig zijn, kunnen gedurende de hele geldigheidsduur + 3 maanden naar de uitgever worden teruggestuurd.  U hebt dus altijd 3 maanden na de vervaldatum de tijd om ze terug te sturen. De maaltijdcheques met een geldigheid van 3 maanden moeten binnen de gebruikelijke termijn worden teruggestuurd.

Het nieuwe Europese biolabel wordt verplicht

Voortaan wordt het nog makkelijker om de biologische voedingsproducten te herkennen die u kunt kopen met uw ecocheques!

De overgangsperiode  die landbouwers de mogelijkheid bood zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving en de verspilling van bestaande verpakkingen wou voorkomen, is afgelopen.  Vanaf 1 juli zal het “Euro-blad”, het label voor Europese bioproducten, op alle binnen de EU voorverpakte biologische voedingsmiddelen staan.

Dit label garandeert dat :

 • minstens  95% van de ingrediënten op biologische wijze werden geproduceerd
 • het product in gesloten verpakking  rechtstreeks van de producent of de verwerker komt

Het etiket moet ook noodzakelijkerwijs de afkorting « EU » of « niet-EU » vermelden, of de naam van het land waar de grondstoffen voor het product zijn geteeld zodat men duidelijk de herkomst van het product kan bepalen.

Een zeer duidelijke en makkelijke manier om bioproducten in de winkelrekken te herkennen.

Ecocheques hebben alleen maar voordelen !

De ecocheque blijft op koers en heeft de wind zelfs in de zeilen. De ondernemingen hebben meer dan 93 miljoen euro aan ecocheques verdeeld tijdens het 1ste semester van 2012 (een stijging van bijna 20% in vergelijking met 2011).

Meer dan 450 nieuwe winkels sloten zich aan bij het aanvaardingsnetwerk van de ecocheques, dat in totaal meer dan 10.000 handelszaken telt.

De ecocheques zijn een fantastische educatieve vector van duurzame consumptie, ondersteunen de groene economie en hebben zich zo verankerd in ons dagelijks leven.

Ecocheques 8 werknemers op 10 positief

Meer dan 8 werknemers op 10 willen opnieuw ecocheques ontvangen en 60% bevestigt dat ecocheques hun aankoopgedrag beïnvloedt

Een jaar na de lancering van de ecocheques hield het onafhankelijke onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Sodexo een enquête bij een representatief staal van 802 werknemers in de privésector (bedienden en arbeiders tussen 18 en 60 jaar die minstens één maal ecocheques hadden ontvangen van hun werkgever). Ze werden ondervraagd over hun houding ten opzichte van de ecocheques, over hoe ze ze gebruikten en over de milieuproblematiek in het algemeen.

Meer weten over de resultaten van de Ipsos enquête in verband met de interesse in eco-cheques in de ogen van de bedienden.