Consumptiecheque
coronapremieOm de sectoren die zwaar worden getroffen door de gezondheidscrisis weer op gang te brengen, voert de regering de consumptiecheque in. Een sociaal en fiscaal voordeel van maximum €300.

Met ingang van 1 augustus 2021 wijzigt de regering echter een aantal bepalingen van de consumptiecheque en voert zij de coronapremie in. Deze bonus van maximaal €500 zal worden toegekend in de vorm van consumptiecheques.

Rekening houdend met de impact van de verschillende lockdowns op de horeca-, cultuur- en sportsector… heeft de regering besloten deze sectoren te ondersteunen door de invoering van een nieuwe cheque, consumptiecheque genoemd.

De coronapremie biedt ondernemingen de mogelijkheid hun werknemers een éénmalige en uitzonderlijke bonus toe te kennen. Het doel is nog steeds de consumptie te ondersteunen en bij te dragen tot het economisch herstel van België na de coronapandemie.

De coronapremie zal worden toegekend in de vorm van consumptiecheques onder de volgende voorwaarden:

Vrijstellingsvoorwaarden

 • Geen vervanging
  De cheque mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of aanvulling bij het voorgaande.
 • Cumulatieve voorwaarden
  De consumptiecheques die in het kader van de coronapremie worden toegekend, zijn onderworpen aan een speciale bijdrage van 16,5% ten laste van de werkgever. Aangezien deze bonus uniek en uitzonderlijk is en maximaal €500 bedraagt, dient het uitgesloten te worden van het loonbegrip om het nettovoordeel voor de werknemer te vergroten en de loonkost voor de werkgever te beperken..
 • Collectieve of individuele overeenkomst
  De toekenning van de consumptiecheque moet bepaald worden in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op sector- of ondernemingsniveau. Als een dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst bij gebrek aan vakbondsafvaardiging niet kan worden gesloten of als het een personeelscategorie betreft die gewoonlijk niet door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden in een individuele overeenkomst.
  Deze overeenkomst moet schriftelijk zijn en het bedrag van de consumptiecheque mag in voorkomend geval niet hoger zijn dan het bedrag dat bij collectieve arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming is bepaald.
 • Toekenningsperiode voor de coronapremie
  De coronapremie kan worden toegekend van 1 augustus 2021 t.e.m. 31 december 2021.
 • Vermelding van de nominale waarde
  De collectieve of individuele overeenkomst bepaalt de hoogste nominale waarde van de consumptiecheque, met een maximum van 10 EUR per consumptiecheque indien deze in op papier wordt toegekend. De maximaal toegekende waarde bedraagt €500.
 • Op naam van de werknemer
  De consumptiecheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd; deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning ervan en de gegevens die erop betrekking hebben (totale bedrag aan consumptiecheques) worden vermeld op de individuele rekening van de werknemer, overeenkomstig de reglementering inzake het bijhouden van sociale documenten.
 • Geldigheid en gebruik
  Alle consumptiecheques zijn geldig tot en met 31 december 2022, ongeacht wanneer zij werden toegekend.
  Op de consumptiecheque staat ook de datum waarop hij werd uitgegeven. Het kan tot 31 december 2021 worden toegekend.
  Bovendien kan de consumptiecheque enkel worden gebruikt in onderstaande aanvaardingsnetwerk (vanaf 1 augustus 2021 op gefaseerde wijze):
  • in handelszaken die, in de fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingeenheid, goederen aan de consument aanbieden, met inbegrip van hersteldiensten waarbij het te repareren goed fysiek door de consument in de vestigingeenheid wordt gebracht of afgehaald;
  • in wellnesscentra, met inbegrip van sauna's, zonnebanken, jacuzzi's, stoomcabines en hammams, in activiteiten die worden genoemd onder het paritair comité van de toeristische attracties (PC 333), in bioscopen en in de overige inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid, of
  • in bowlingzalen, zwembaden en fitnesscentra en in sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot één van de nationale federaties, of
  • in schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, kappers- en barbierzaken, tatoeage- en piercingsalons en rijscholen.
 • Geen omruiling voor geld
  De consumptiecheques kunnen geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild voor geld.
 • Maximumbedrag
  Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende consumptiecheques mag niet meer bedragen dan €500 per werknemer.
 • Sanctie
  Alle consumptiecheques die worden toegekend zonder dat alle voornoemde voorwaarden zijn vervuld, worden als loon beschouwd voor de toepassing van de reglementering inzake sociale zekerheidsbijdragen en de inkomstenbelasting.
 • Vorm van de consumptiecheque
  Het kan zowel in elektronische als in papieren vorm worden toegekend.
  Elektronische consumentencheques moeten ook aan de volgende aanvullende voorwaarden voldoen:
  • het aantal elektronische consumptiecheques en het bedrag ervan moeten op de loonbrief worden vermeld;
  • alvorens de elektronische consumptiecheques te kunnen gebruiken moet de werknemer kennis kunnen nemen van het saldo, alsook van de geldigheidsduur van de consumptiecheques die hem werden geleverd en die nog niet gebruikt zijn;
  • er wordt voor elektronische consumptiecheques gekozen bij collectieve of individuele overeenkomst;
  • de elektronische consumptiecheques kunnen slechts door een erkend uitgever worden verstrekt. Als die uitgever zijn erkenning verliest of failliet gaat, blijven de consumptiecheques geldig tot hun vervaldatum;
  • het gebruik van de elektronische consumptiecheques mag geen kosten meebrengen voor de werknemer behalve in geval van verlies of diefstal.
 • Uitgever van de cheque

  Enkel erkende Belgische uitgevers (Edenred, Monizze of Sodexo) mogen de consumptiecheque uitgeven.

Te downloaden documenten :