Eco-cheque:
eindelijk terug naar sociaal overleg – Feb 2017

Vandaag, 14 februari, heeft de meerderheid in de parlementaire commissie beslist om het wetsvoorstel voor de afschaffing van de eco-cheques voor te leggen aan de sociale partners. Als vereniging van de uitgevers van eco-cheques kan VIA Belgium zich achter deze beslissing scharen, die de principes van het sociaal overleg in België respecteert.

Comments are closed.